Privatlivspolitik

Pikkorissaasut.gl

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Pikkorissaasut.gl (i det følgende benævnt “Dataansvarlig”) (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger.

1. Pikkorissaasut

Pikkorissaasut af “Terapi Iperaaneq I/S” er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Her ser du vores konktaktoplysninger:

 • Terapi Iperaaneq I/S
 • CVR 39512785
 • Igimaq 7-102
 • 3905 Nuussuaq
 • Grønland
 • Email: info@pikkorissaasut.gl

2. Beskrivelse af behandlingen

Formål

 1. Levering af vores ydelse: Personoplysninger indtastet af Dataansvarlig ved udsendelse af invitationer samt personoplysninger indtastet af konferencedeltageren ved online tilmelding på tilmeldingswebsitet anvendes til formål relateret til afholdelsen af arrangementet, herunder håndtering af din tilmelding, opkrævning af betaling, opkrævning af no-show gebyr mv.
 2. Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve.
 3. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på tilmeldingswebsitet og de ydelser vi tilbyder.
 4. Statistik: Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores tilmeldingswebsite.

Kategorier af personoplysninger

Kategorierne af personoplysninger afhænger af anvendelse af Pikkorissaasut.gl, og herunder tilmeldingswebsitet.
Nedenfor er angivet forskellige kategorier af personoplysninger, der bliver behandlet om dig:

 1. Almindelige personoplysninger:
  – Navn, adresse, stilling, e-mail, telefon mv.
 2. Særligt følsomme oplysninger:
  – Ingen

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Online kilder f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige, hvis du vælger at indsætte link til din profil.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Foredragsholdere og konferencelokationer
 • Leverandører, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.
 • Koncernselskaber
 • Offentlige myndigheder

Opbevaring

Vi opbevarer oplysninger om dig, så længe vi har behov for at kunne:

 • varetage de formål, der er nævnt ovenfor
 • dokumentere:
  – samarbejdet
  – vores ret til behandling af personoplysningerne samt
  – vores overholdelse af regler om behandling af personoplysninger og anden lovgivning, f.eks. bogføringslovgivningen (der stiller krav om, at vi skal gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører)

3. Konsekvenser ved behandlingen

Ved indtastning af almindelige personoplysninger kan disse blive gjort offentligt tilgængelige gennem en online deltagerliste, ligesom der ved fysiske arrangementer kan blive udarbejdet navneskilte og/eller udleveret en fysisk deltagerliste.
Særligt følsomme oplysninger vil ikke blive gjort tilgængelige online.

4. Pligtmæssig information

Når vi indsamler personoplysninger fra dig, er det frivilligt om du vil give oplysningerne til os. Hvis du ikke giver os personoplysningerne, kan konsekvensen være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder:

 • at vi ikke kan indgå i en kunde-/leverandør- eller anden samarbejdsrelation med dig, herunder kunne kommunikere og have løbende kontakt med dig eller den virksomhed, du er tilknyttet (f.eks. som medarbejder eller konsulent),
 • at vi ikke kan efterkomme dine anmodninger og
 • at vi ikke kan give dig brugeradgang til vores services, ydelser og systemer.

5. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: Kontakte den Dataansvarlige beskrevet i punkt 1.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Scroll to Top